Hint yarımadasındaki Müslümanların Osmanlı İmparatorluğu’na ve daha sonra yirminci yüzyılın ilk on yılında Halife Sultan’dan Osmanlı topraklarının yönetimini fiilen devralan Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları hakkında gerçekten çok şey yazılmıştır. Bununla birlikte, bu konuda yayınlanan mevcut literatür ve araştırmalar, büyük ölçüde, Kuzeybatı Hindistan’a ait olmayan birçok taraftarın rolünü gözden kaçırmıştır. Dahası, bu konudaki literatür ve araştırmaların yayınlandığı dönem çoğunlukla yirminci yüzyılın başından itibaren başlıyor ve 1870’lerden itibaren Hint Müslüman katkılarının rolünü tamamen ya da büyük ölçüde görmezden geliyor. Ayrıca, Urduca kaleme alınan pek çok duygusal tanıklıklar bugüne kadar çevrilmemiştir.Önemli olaylardan bahsedilse bile, olayların ilginç ve kritik detaylar eksik kalmıştır. Bu tez, nitelikli yaklaşım ve röportajlar, vaka çalışmaları ve fenomenoloji gibi yöntemleri kullanarak boşlukları doldurmaya çalışmıştır. Nadir materyal ve kişisel görüşmelerden yararlanarak, 1870’lerde Qassim Nanawtwi liderliğindeki Deoband bilim adamlarının örnek katkıları tezde belirgin bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili ana akım literatürde yer almayan bir Japon araştırmacının çalışmalarından yararlanarak Müslüman dünyasının geri kalanına kıyasla Hindistan’dan yapılan mali katkıları öne çıkarıyor. Benzer şekilde, bu makale Khilafat’tan ilham alan Mappila ayaklanmasının başka yerlerde yeterince ele alınmayan yönlerine odaklanmaktadır. Bu araştırmacı bu amaçla bir saha gezisi yaptı ve Malabar’daki birçok çağdaş tarihçiyle röportaj yaptı. Allame Shibli tarafından yazılan ağıtlar, araştırmacının kendisi tarafından İngilizce’ye çevrildi ve bu tezde yazıldıkları bağlamda yayınlandı. Bir başka ilklerden birisi de, Muhammed Ali Jauhar’ın hayatının bazı yönlerinin Daryabadi tarafından Urduca biyografisinden İngilizce çevrilmesidir. Çalışmanın bağlamını belirlemek adına, Hindistan’daki Müslüman siyasi gücünün azalması ve on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, Hindistan ve Türkiye’de yapılan çabalar bahsedilen toplumların gerilemesini durdurmak ve itibarini yeniden kazandirmaktadir. Çağdaş Müslüman azınlıkların tezde belirtilen 1874-1924 döneminde meydana gelen önemli olaylardan öğrenebilecekleri pek çok yararlı dersler içermektedir. Önemli olarak, bu araştırmacı çalışmanın başında İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak internet üzerinden bir anket gerçekleştirdi. Bu, 250 katılımcının çoğunda, Müslüman Hintlilerin Türkiye’deki kardeşlerine yaptıkları katkılarla ilgili üzücü bir farkındalık eksikliğini ortaya çıkardı. Ek 1, 2 ve 3, anket sorularını ve cevapların özetini detaylandırmaktadır. Aynı derecede önemli olan, farkındalığı artırmak ve izleyiciler arasında gurur duygusu yaratmak üzere araştırma bulgularına dayanan 27 ses-video klibin üretimidir. Ek 4 de aynı konuyu detaylandırmaktadır. www.turkvehint.org adlı website, araştırma bulgularını sürekli güncellemeye devam etmektedir.