Loading...
Home 2018-11-07T22:51:23+05:30

Welcome!

Through this website, I wish to list articles, poems, research papers, travelogues, books, podcasts, movies, documentaries, statistics and every available form of content relating to the contributions made by Indians to the Turkish freedom movement; beginning from the late 19th Century and up to roughly 1924. Material pertaining to the covert assistance received from the Turkish government to help in the Indian Freedom Movement will also be listed.

I will also be updating my blog at regular intervals, to ensure every discovery on the subject, or allied to it, is documented for posterity.

This website aims at, primarily, documenting my own notes,  observations and analyses which will eventually go to form my thesis on the subject of Indian Contributions to the Turkish Nation, in fulfillment of the requirements for a Masters Degree in the International Islamic University Malaysia (IIUM). My guide and coach in this endevour is the learned Dr. Arshad ul Islam, head of department of History in IIUM.

I keenly look forward to receiving any historical data or documentation related to the subject from any quarter. My email is khalidchinoy@gmail.com

Merhaba!

Bu sitede Hindistanlıların 19. yy sonlarından yaklaşık 1924’e kadar Türk kurtuluş mücadelesine olan katkılarına dair yazı, şiir, araştırma makalesi, seyahatname, kitap, podcast, film, belgesel, istatistik ve her nevi muhtevayı toplamayı arzu ediyorum. Aynı şekilde Türk hükümetinin Hindistan bağımsızlık hareketine yaptığı örtülü yardımlara dair belge ve bilgileri de burada yayınlayacağım.

Gelecek kuşaklara belge olarak kalabilmesi için konuyla ilgili her türlü keşfi düzenli aralıklarla blog yazıları halinde gireceğim.

Bu sitenin öncelikli gayesi ‘Hindistan’ın Türk Milletine Katkıları’ konulu Uluslararası İslam Üniversitesi Malezya’da yazmakta olduğum mastır tezimin bir parçası olacak olan kendi notlarım, gözlemlerim ve analizlerimi yayınlamaktır. Bu konuda rehberim ve koçum IIUM Tarih bölümü başkanı değerli Dr. Arşad-ul İslam hocamdır.

Bu konuya dair gelecek her türlü tarihi döküman ve bilgi benim için çok kıymetli olacaktır. E-posta adresim khalidchinoy@gmail.com